Przyszłość nie jest równa przeszłości, bo nasza teraźniejszość jest dynamiczna…