Wyobraź sobie, że spacerujesz po cichym lesie po świeżo spadłym…