Wszystkie te rzeczy, które są dla Ciebie ważne i cenne,…