Niektóre dni były nie do zapomnienia, a o innych zapomniałeś…