Dobrze jest mieć świadomość tego, co dzieje się na świecie.…