We wszystkim co robisz, zawsze staraj się otrzymać szczerą informację…