Chwasty, kurz i rdza wskazują na miejsca, które zaniedbujemy. Jednak…