Jeśli widzisz, że robisz różnicę, kontynuuj to i zwiększaj dalej…